Fokbeleid

ONS FOKBELEID 

Gezondheid en karakter hebben bij ons uiteraard de hoogste prioriteit. Gefokt wordt door ons alleen maar in overeenstemming met de fokvoorschriften van de OESCN. Voor ons betekent dit allereerst dat de combinatie wat betreft de heupen goed op elkaar moet aanpassen. Hierbij kijken we tot de vijfde generatie stamboomoverzichten terug waarbij wij als stelling hanteren dat in de breedte overwegend goede heupen aanwezig moeten zijn.
Verder worden al onze honden onderzocht op oogafwijkingen.
Tevens is het voor ons heel belangrijk dat karakters op elkaar aansluiten.

Een bobtail is en blijft van oudsher een herdershond waarbij hij de taak had om de kudde te hoeden maar ook te bewaken indien dit nodig mocht zijn.

De rasstandaard geeft aan dat de bobtail vrij moet zijn van elke vorm van agressiviteit. Dit stellen wij dan ook primair als eerste eis. Met honden die dan ook geen uitgesproken sociaal karakter hebben fokken wij niet.
Dat hij in nood opkomt voor zijn kudde mag hem echter niet worden ontnomen en hoort thuis in het patroon van zijn karakter.

Wij informeren elke nieuwe bobtaileigenaar uitgebreid over opvoeding, voeding en vachtverzorging. Voordat de pup mee naar huis gaat moeten wij ervan overtuigd zijn dat de nieuwe eigenaars de elementaire beginselen van de vachtverzorging  beheersen. Om dat te bereiken organiseren wij borsteldagen waarvoor wij onze eigen honden als "slachtoffers" gebruiken..
Tevens willen we natuurlijk ook iets over U (mogelijk toekomstige eigenaar van een van onze puppies) weten.
U zoekt een leuke en gezonde hond en wij zoeken goede baasjes voor onze puppies.
Ook hierbij is het belangrijk dat karakters op elkaar aansluiten zodat een gezellig, lang leven samen mogelijk is.